Social Hållbarhet

Dela:

Social Hållbarhet

Att vara schysst hela vägen

Vi tror att ett hållbart företag i ett hållbart samhälle innebär välmående medarbetare, lyhördhet gentemot våra gäster och kunder samt rätt krav på våra leverantörer och samarbetspartners. För oss innebär det bland annat att alla våra enheter är kollektivavtalsanslutna samt följer gällande arbetsmiljölagstiftning, förordningar och föreskrifter. Men för att vara schysst hela vägen behöver man våga ställa krav på att andra också är det. Därför väljer vi endast leverantörer som förstår oss och tar social hänsyn genom sitt arbete.

Nordrest Social Hållbarhet

Det innebär att man aktivt arbetar för en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället, och bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak. För att säkerställa att vi delar värderingar har vi en uppförandekod som vi noga följer upp löpande. Den kan du läsa här.

2024 har Nordrest tagit beslutet att allt kaffe som serveras i våra restauranger och caféer ska vara ekologiskt och Fairtrade! Genom att välja Fairtrade-certifierat kaffe garanteras de producerande bönderna en skälig ersättning för sin skörd där de alltid är garanterade minimipris när världsmarknadspriset är lågt. Det något högre priset vi betalar för kaffet bidrar till t ex skolor och hälsovård i de samhällen där producenterna verkar. Fairtrade-kaffe odlas i länder med svag arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning, låg BNP per capita och ökad utsatthet för både prisregleringar på världsmarknaden och klimatförändringar. Vi ser en trend där många aktörer överger Fairtrade på grund av det högre priset och går över till egna hållbarhetsmärkningar, vi vill göra tvärtom!

Mer hållbarhet

Skicka feedback

Här kan ni skicka feedback kring er restaurangupplevelse, ris som ros! Vårt mål varje dag är att erbjuda dig en schysst måltidsupplevelse!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Beställ cateringmeny

Beställ catering till din verksamhet genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.