Hållbarhet

För oss innebär hållbarhet en långsiktighet på många olika fronter.

Utöver miljöfrågor som matsvinn, djurhållning och transporter är vi mycket engagerade i social hållbarhet och att verka för en ökad öppenhet och delaktighet i samhället. Det betyder i korthet att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak.

Med detta i bakhuvudet ställer vi också krav på att våra leverantörer och samarbetspartners delar vår värdegrund. För att se till att leverera på vårt löfte om “schysst” har vi därför tagit fram en uppförandekod för leverantörer som vi noga följer upp.

Fokusområden

Hållbarhet

Hållbarhetsmål

Minskat matsvinn till 2030
0 %

Minska matsvinn med 10 % till 2030 från 2022/2023. Mål 2024: 35 g svinn per gäst.

 
Genomförda revisioner per år hos leverantörer
0

Mål – samtliga upphandlade leverantörer redovisas löpande. 

Inspirationsträffar per år för matlagare.

Tillsammans med leverantörer och producenter förmedla inspiration till god, hållbar, klimatsmart mat.

”Vi ställer samma höga krav på oss själva som vi ställer på våra leverantörer och samarbetspartners – det ska vara en schysst arbetsmiljö för alla!”

Madeleine Fall, Hållbarhetsansvarig

Projekt

Centrala hållbarhetsmål

Genom kreativa lösningar inspirera till god, modern, varierad, klimatsmart matlagning.
Vi ska ta fram ett klimatbokslut. Minska mängden svinn från beredning och från gästens tallrik. Alla måltider ska var klimatberäknade. Aktivt arbeta med våra värderingar: sprida glädje, vara tillgängliga och överraska positivt. Förbättra kundnöjdheten.
Vi har valt att aktivt koppla våra mål inom Nordrest till de globala målen.

One planet Plate

Vi utvecklar ständigt vårt kvalitets och hållbarhetsarbete.
Genom att kvalitets- och miljöcertifiera våra enheter enligt ISO 9001 och 14001 vill vi visa att vi tar dessa frågor på allvar. Vi KRAV-certifierar våra enheter och på några är vi godkända för märkningen One Planet Plate.

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst – om du upplever något som strider mot våra värderingar

Uppmärksamma Nordrest vid eventuella aktiviteter som strider mot lagar, uppförandekoder, policys och riktlinjer. Det kan vara gälla i den egna verksamheten eller hos någon av våra leverantörer i värdekedjan som verkar på ett sätt som inte går i linje med vad som är rätt.

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Skicka feedback

Här kan ni skicka feedback kring er restaurangupplevelse, ris som ros! Vårt mål varje dag är att erbjuda dig en schysst måltidsupplevelse!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Beställ cateringmeny

Beställ catering till din verksamhet genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.