Hållbarhet

För oss innebär hållbarhet en långsiktighet på många olika fronter.

Utöver miljöfrågor som matsvinn, djurhållning och transporter är vi mycket engagerade i social hållbarhet och att verka för en ökad öppenhet och delaktighet i samhället. Det betyder i korthet att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak.

Med detta i bakhuvudet ställer vi också krav på att våra leverantörer och samarbetspartners delar vår värdegrund. För att se till att leverera på vårt löfte om “schysst” har vi därför tagit fram en uppförandekod för leverantörer som vi noga följer upp.

Fokusområden

Hållbarhet

Hållbarhetsmål

0 %
Minskat matsvinn till 2030
Minska matsvinn med 50 % till 2030 från 2022/2023. T ex inom affärsområde skola ska svinnet minska från 43g per gäst 2022 till 39g per gäst.
0
Genomförda revisioner under 2023 hos leverantörer.

Mål – samtliga upphandlade leverantörer redovisas löpande. 

%
Årlig minskning CO2e-avtryck.

CO2e-avtryck. Årlig minskning med 4,2 % av rapporterade utsläpp i Scope 1, 2 och 3 från basår 2022.

”Vi ställer samma höga krav på oss själva som vi ställer på våra leverantörer och samarbetspartners – det ska vara en schysst arbetsmiljö för alla!”

Madeleine Fall, Hållbarhetsansvarig

Projekt

Kvalitet och hållbarhetsmål 2023

Genom kreativa lösningar inspirera till god, modern, varierad, klimatsmart matlagning.
Vi ska ta fram ett klimatbokslut. Minska mängden svinn från beredning och från gästens tallrik. Alla måltider ska var klimatberäknade. Aktivt arbeta med våra värderingar: sprida glädje, vara tillgängliga och överraska positivt. Förbättra kundnöjdheten.
Vi har valt att aktivt koppla våra mål inom Nordrest till de globala målen.

One planet Plate

Vi utvecklar ständigt vårt kvalitets och hållbarhetsarbete.
Genom att kvalitets- och miljöcertifiera våra enheter enligt ISO 9001 och 14001 vill vi visa att vi tar dessa frågor på allvar. Vi KRAV-certifierar våra enheter och på några är vi godkända för märkningen One Planet Plate.

Ladda ner dokument (PDF)

Här nedan kan du läsa mer om om våra olika hållbarhetsperspektiv och riktlinjer.

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst – om du upplever något som strider mot våra värderingar

För att uppmärksamma Nordrest på att någon aktivitet i den egna verksamheten, eller hos någon av våra leverantörer i värdekedjan, verkar på ett sätt som inte ligger i linje med lagar, uppförandekoder, policys och riktlinjer har en visselblåsartjänst upprättats.

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Skicka feedback

Här kan ni skicka feedback kring er restaurangupplevelse, ris som ros! Vårt mål varje dag är att erbjuda dig en schysst måltidsupplevelse!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Beställ cateringmeny

Beställ catering till din verksamhet genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.