Visselblåsartjänst – Om du upplever något som strider mot våra värderingar

Uppmärksamma Nordrest vid eventuella aktiviteter som strider mot lagar, uppförandekoder, policys och riktlinjer. Det kan vara gälla i den egna verksamheten eller någon av våra leverantörer i värdekedjan som verkar på ett sätt som inte går i linje med vad som är rätt.

Vem som helst, inom och utanför Nordrest, som fått kännedom om eller misstänker någon sådan aktivitet ombeds rapportera detta. Utöver lagar, kollektivavtal och andra föreskrifter har Nordrest en uppförandekod, policys, värderingar och affärsprinciper som styr hur vi som företag ska agera i de flesta situationer. Vår förhoppning är att alla följer detta, men vi hoppas att alla hjälps åt att meddela om man uppmärksammar något som strider mot de riktlinjer som finns.

Rapporteringsordning externt

  1. Använd länk till Nordrest visselblåsartjänst tillgänglig på Nordrest hemsida.

Rapporteringsordning internt

  1. Prata först och främst med din närmaste chef, eller i vissa fall chefens chef.
  2. Använd dig i annat fall av vår Visselblåsartjänst. Den är tillgänglig i &frankly för dig som är upplagd som användare. Länk finns också på Skafferiet och Nordrest hemsida.
  3. Du kan också kontakta HR-avdelningen.

Hur går det till?

  • Du skickar en rapport via länken till vår visselblåsartjänst på hemsidan, Skafferiet eller direkt i &frankly för de som har användarkonto.
  • Du skriver ämne och väljer bland förinställda kategorier. Hittar du inget som passar väljer du ”annat”.
  • Du skriver i e-post eller mobilnummer om du vill få notiser om återkoppling. Observera att den som tar emot ärendet inte kan se dina uppgifter! Du kan också välja att utelämna e-post och mobilnummer. Var då noga med att spara ditt ärendenummer, för att kunna se om du fått återkoppling på din fråga.
  • Ärenden som rapporteras in utreds och en åtgärdsplan tas fram. VD och HR tar del av rapporten.

Skicka feedback

Här kan ni skicka feedback kring er restaurangupplevelse, ris som ros! Vårt mål varje dag är att erbjuda dig en schysst måltidsupplevelse!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Beställ cateringmeny

Beställ catering till din verksamhet genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.