Ekologisk Hållbarhet

Dela:

Ekologisk Hållbarhet

Miljöpåverkan

Nordrest vill erbjuda en restaurangupplevelse som lämnar en god eftersmak. Vi vill göra intryck – men inte avtryck på planeten. Som en av de största restaurangaktörerna vill vi erbjuda hållbara måltider, relationer och affärer. Vi ska därför minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö genom att:

 • Uppfylla alla miljörelaterade lag- och avtalskrav
 • Genom miljö- och kvalitetscertifiering enligt ISO9001 och ISO14001 bedriva arbetet med dessa frågor systematiskt och med ständiga förbättringar
 • Bara välja leverantörer som lever upp till våra miljökrav
 • Sträva efter att ha engagerade medarbetare med stort engagemang i hållbarhetsfrågor
 • Identifiera de miljöaspekter med störst påverkan och där alltid göra miljömedvetna val
 • Beräkna våra CO2e-utsläpp på årsbasis och sätt upp mål för att minska våra CO2e-utsläpp för att uppfylla målen i Parisavtalet, som driver arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C
 • Endast köpa el och/eller värme från förnybara källor och alltid sträva efter energieffektivitet för att minska vår energiförbrukning
 • Elbilar ska vara vårt förstahandsval när det gäller tjänstebilar, i andra hand modeller med hybridteknologi. För anläggningsbilar på enheterna bör elbil väljas i första hand där det är möjligt, i andra hand diesel- eller bensinbil.
 • Mäta och vidta åtgärder för att minska vår vattenförbrukning. Genom att följa lagstiftningen och företagets centrala riktlinjer om kemikalier och avfall förebygga eventuell förorening av vatten
 • Aktivt arbeta med inspirerande växtbaserade menyer för att öka andelen vegetabiliska råvaror och samtidigt minska mängden animalier
 • Alla restauranger ska vara KRAV-certifierade enligt plan
 • Mäta avfall och matsvinn regelbundet och ständigt genomföra förbättringar för att minska vår miljöpåverkan
 • Engagera våra gäster i vårt hållbarhetsarbete genom att tillhandahålla tydlig information och göra det enkelt för dem att göra hållbara val
Nordrest Klimatsmarta Val

Klimatsmarta val

För att minska vår klimatpåverkan har vi tagit en mängd strategiska beslut.

 • All el vi köper kommer från förnybara källor, elbil ska vara förstahandsvalet när vi förnyar vår fordonsflotta, dieselbilar tankas med HVO100 där det är möjligt, vid tjänsteresor ska tåg alltid väljas i första hand.
 • Restauranger: Växtbaserade alternativ placeras alltid först både i menyer och i restaurangens flöde.
 • Från och med 2022 presenteras ett klimatbokslut och utifrån resultatet sätts mätbara mål för att minska både våra direkta och indirekta utsläpp av CO2e.
Nordrest - Ägg från Frigående höns

Djurhållning

Vi ställer krav på våra leverantörer för att försäkra oss om att djuren har det bra genom hela värdekedjan och att rådande djurlagstiftning alltid följs.

Vi hoppas också kunna påverka utvecklingen mot en ännu bättre djurvälfärd genom några aktiva ställningstaganden.

 • Nordrest har valt att endast köpa ägg från frigående höns i alla sina verksamheter. Vi arbetar även med att de produkter vi köper som innehåller ägg ska vara från frigående höns. Vår målsättning är att detta ska uppfyllas under 2022. Vi har bestämt oss för att helt fasa ut burägg från vår verksamhet. Vi köper enbart skalägg från frigående höns till våra verksamheter. Till 2024 ska vi ha uppnått målet att även ägg i sammansatta produkter ska komma från frigående höns. Vi gör det för att djuren ska få det bättre, hönorna ska kunna sträcka på sina vingar!
 • Nordrest har signerat European Chicken Commitment vars kriterier ska vara uppfyllda innan 2026. I arbetet med detta för vi dialog med våra leverantörer för att kunna köpa kyckling från mer långsamtväxande raser och bättre förhållanden. I tabellen nedan finns samtliga kriterier listade och vi redovisar årligen hur vi ligger till i arbetet med att uppfylla kriterierna.

Mer hållbarhet

Skicka feedback

Här kan ni skicka feedback kring er restaurangupplevelse, ris som ros! Vårt mål varje dag är att erbjuda dig en schysst måltidsupplevelse!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.

Beställ cateringmeny

Beställ catering till din verksamhet genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.