En schysst måltidsupplevelse


Miljöpolicy

Miljöpolicy

Nordrest vill erbjuda en restaurangupplevelse hela livet, hela dygnet och hela skalan. Vi vill göra avtryck hos våra gäster och uppdragsgivare, samtidigt som vårt hållbarhetsavtryck blir så litet som möjligt. Som en av de största restaurangaktörerna vill vi erbjuda hållbara måltider, relationer och affärer.


Som en stor aktör på marknaden har vi möjlighet att göra skillnad! Vi ska därför minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö genom att…

 • Uppfylla alla miljörelaterade lag- och avtalskrav
 • Genom miljö- och kvalitetscertifiering enligt ISO9001 och ISO14001 bedriva arbetet med dessa frågor systematiskt och med ständiga förbättringar
 • Bara välja leverantörer som lever upp till våra miljökrav
 • Sträva efter att ha engagerade medarbetare med stort engagemang i hållbarhetsfrågor
 • Identifiera de miljöaspekter med störst påverkan och där alltid göra miljömedvetna val
 • Beräkna våra CO2e-utsläpp på årsbasis och sätt upp mål för att minska våra CO2e-utsläpp för att uppfylla målen i Parisavtalet, som driver arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C
 • Endast köpa el och/eller värme från förnybara källor och alltid sträva efter energieffektivitet för att minska vår energiförbrukning
 • För att förbättra luftkvaliteten och minska CO2e-utsläppen bör elbilar vara vårt förstahandsval när vi utökar företagets fordonsflotta, därefter modeller med hybridteknologi. Förnybart dieselbränsle bör väljas när det är möjligt för dieseldrivna fordon
 • Mäta och vidta åtgärder för att minska vår vattenförbrukning. Genom att följa lagstiftningen och företagets centrala riktlinjer om kemikalier och avfall förebygga eventuell förorening av vatten
 • I övrigt alltid göra miljömedvetna val där det är möjligt
 • Aktivt arbeta med inspirerande växtbaserade menyer för att öka andelen vegetabiliska råvaror och samtidigt minska mängden animalier
 • Alla restauranger ska vara KRAV-certifierade enligt plan
 • Mäta avfall och matsvinn regelbundet och ständigt genomföra förbättringar för att minska vår miljöpåverkan
 • Engagera våra gäster i vårt hållbarhetsarbete genom att tillhandahålla tydlig information och göra det enkelt för dem att göra hållbara val

Kvalitetspolicy

Vi bidrar till en schysst måltidsupplevelse genom att servera en god måltid med säkra, ärliga och näringsriktiga råvaror som är trovärdiga för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Vi har en miljö och service som andas våra värderingar – tillgänglighet, glädje och att överraska positivt.

Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten genom att arbeta med kunddialog, flexibilitet och utveckling av konceptet.

Social hållbarhetspolicy

Ett hållbart företag i ett hållbart samhälle innebär välmående och utveckling hos våra medarbetare, lyhördhet gentemot våra gäster och kunder samt förväntan och krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Alla våra enheter är kollektivavtalsanslutna samt följer gällande arbetsmiljölagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Den schyssta måltidsupplevelse vi erbjuder är hållbart producerad i alla led, från producent till konsument.

Vi har en uppförandekod för leverantörer där vi förväntar oss att de har kontroll över sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och arbetar enligt samma värderingar som vi.

Skicka feedback » Jobba med oss »