En schysst måltidsupplevelse


Nordrest koncernen har startat upp omfattande avtal med Försvarsmakten

Försvarsmakten har valt Nordrest koncernen som leverantör gällande förplägnad till ett värde av 250 miljoner per år. Det nya avtalet innefattar måltider till Försvarsmaktens verksamhet inom område Syd.

Försvarsmaktens rikstäckande upphandling var uppdelad i två kontraktsområden, Norr och Syd, där en leverantör enligt regelverket endast kunde tilldelas ett område. Nordrest koncernen har vunnit område Syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Östergötlands, Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län.

Nordrest koncernen är ny leverantör utav Tjänsten som innebär drift av totalt ca 20 militär- och lägerrestauranger, samt leverans av variationsrik förplägnadstjänst. Olika förplägnadsalternativ som omfattas är militärrestauranger, lägerrestauranger, mäss, marketenteri, livsmedel samt representation.

- Vi är otroligt stolta över detta förtroende att få leverera schyssta måltidsupplevelser till Försvarsmakten. Genom stort arrangemang, kundanpassade koncept och stort fokus på hållbarhet så har vi ett erbjudande som skapar stort värde för både Försvarsmakten och oss i samarbetet. Thomas Dahlstedt, ägare Nordrest.

Skicka feedback » Jobba med oss »